Rådgivning

Telefonrådgivning 0485-375 75

Demensförbundet har en unik verksamhet i sin telefonrådgivning. Vi finns tillgängliga för våra medlemmar i stort sett årets alla dagar, mellan klockan 08:00-22:00.

Våra telefonrådgivare har mycket lång och gedigen erfarenhet av demenssjukvård och anhörigstöd och kan ge råd i de allra flesta frågor. De flesta som hör av sig till oss är oroliga anhöriga. Det kan handla om oro för att beteendet hos den nära och kära förändrats och vad det kan bero på. Det kan också handla om hur de ska stötta och hjälpa sina sjuka närstående, vad de kan förvänta sig för insatser från till exempel kommunen eller hur de ska bemöta och hjälpa den närstående. För att nämna några områden.

Anhörigstöd

Enligt 5 kap 10 paragrafen i socialtjänstlagen skall socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Exempel på sådana insatser är avlastning eller avlösning i hemmet, korttidsboende eller växelboende. För dessa insatser fattas beslut av biståndshandläggaren där tillvägagångsättet är detsamma som vid ovanstående.

För mer information om Dals Eds kommuns anhörigstöd kontakta någon av kommunens biståndshandläggare.

Annika Andersson    tel. 0534-190 38 - Telefontid mån,tis, tors, fre 08.00-10.00

Lena Magnusson      tel. 0534-190 39 - Telefontid måndag till fredag 08.00-10.00

Råd och stöd

Att leva nära eller umgås med en person som har en demenssjukdom förändrar ofta hela livssituationen. Mycket blir annorlunda.

Här är några råd som vi hoppas kan underlätta din situation

Glöm inte bort dig själv! För din närståendes och din egen skull är det viktigt att du har ett så bra liv som möjligt.

Alla är vi olika. Varje demenssjuk persons situation är unik. Det går inte att jämföra med andra.

Försök att lämna dina samvetskval. Hur mycket du än gör kommer du alltid att tycka att du borde gjort mer.

Att leva med en person med demenssjukdom innebär ett sorgearbete. Inte bara för dig som närstående utan också för den som själv drabbats och era nära vänner. Tillåt sorgen och låt det få ta tid.

Var öppen mot omgivningen med din situation. Det är nödvändigt för alla parter att kunna stötta varandra.

Även om det tar emot så sök hjälp i tid, innan alla dina krafter tagit slut.


Ibland kan det kännas skönt att veta att man inte är ensam, att det finns andra i samma situation. Här kommer några tips från en anhörig till en annan:

Ta befälet över alla människor, myndigheter och sjukvårdsinrättningar som din anhöriga kommer i kontakt med. Var ”spindeln i nätet”. Skriv ner allt av värde som t.ex. datum, namn på personer, mediciner etc.

Ta hjälp av någon medicinskt kunnig person, till exempel distriktsläkaren.

Håll reda på vilka olika medicinska kliniker din anhöriga har varit/är i kontakt med och se till att distriktsläkaren får journalanteckningarna.

Håll reda på när din anhöriga ska sluta med någon medicin eller ändra dosering.

Håll reda på när din anhöriga ska röntgas och se till att du får ta del av resultatet.